Kак да разпознаеш опасните капани за сексуалната експлоатация »

Нито един от тези признаци не гарантира, че ти или твой познат сте попаднали в капан за сексуална експлоатация, но при наличие на повече от описаните елементи, сигнализирай за потенциален риск.

 • Засипва те с нереалистични обещания за по-светло бъдеще;
 • Обещава или прави скъпи и луксозни подаръци;
 • Без да се познавате добре, смело говори за съвместни планове за съжителство и дори брак;
 • Предлага ти работа в модни агенции, клубове, ресторанти, хотели или като домашна помощница,
  детегледачка, гледачка на болен човек с нереалистично високо заплащане;
 • Прибързано те разпитва за социалното положение и близките ти;
 • Предлага ти пътуване в чужбина или в друго населено място без да се познавате от дълго време;
 • Настоява близките ти да не бъдат информирани за отношенията и плановете ви;
 • Иска да получи твоя лична информация и данни;
 • Настоява да направиш и да му изпратиш свои снимки или видео;
 • Иска да получи твои провокативни снимки или клип;
 • Избягва да споделя лична информация за себе си;
 • Избягва да те запознае с приятелите или близките си;
 • Не ти споделя къде живее;
 • Избягва да ти сподели произхода на финансите си.
Kак да разпознаеш опасните обяви за работа »

Нито един от тези признаци не гарантира, че обявата е фалшива, но при наличие на повече от описаните елементи, сигнализирай за потенциален риск.

 • Предлаганото заплащане е значително по-високо от предложенията за същата позиция в други компании в съответната страна;
 • Не се изисква никакво образование или квалификация в сферата на работа;
 • Няма изискване за владеене на чужд език;
 • В информацията за контакт е посочен само мобилен телефон, без официален адрес или интернет страница;
 • Не се предоставя договор за работа или се предоставя само такъв на чужд език, който не владеете;
 • Когато агент или посредник изисква предварителни плащания, това е ясен индикатор за възможна измама;
 • Компанията оперира в много страни и не уточнява конкретно място за работа;
 • Агенцията, фирмата или работодателя не са регистрирани в Агенция по заетостта: https://www.az.government.bg/intermediaries/;
 • Няма регистрирана информация за агенцията, фирмата или работодателя и в Службите по трудовите и социалните въпроси (СТСВ) на МТСП към дипломатическите представителства на Република България в европейските страни с най-големи български общности: http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=266;
 • Не съществува друга информация за агенцията, фирмата или работодателя в интернет пространството.
 • Accepted file types: jpg, jpeg, gif, png.