Кампании на НКБТХ

„Безплатен обяд няма“ – 2021 г.

Националната комисия за борба с трафика на хора и 10-те местни комисии за борба с трафика на хора в страната провеждат ежегодната  Национална кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. Кампанията цели да повиши осведомеността и  чувствителността на обществото и уязвимите групи по отношение на механизмите за въвличане в трафик на хора с цел трудова експлоатация,  както и да насочи вниманието към начините за предпазване от рискови ситуации и осигуряване на безопасна трудова миграция.

В следствие на пандемията от COVID-19, влошената икономическа ситуация и нарастващата безработица създават предпоставки за предприемане  на рискови инициативи за трудова реализация и абсолютно подценяване на съмнителни предложения за работа, което в крайна сметка увеличава  риска от въвличане в трафик с цел трудова експлоатация.

Националната комисия за борба с трафика на хора Ви призовава да бъдете внимателни, когато заминавате да работите в чужбина. Информирайте  се за всяка една стъпка, преди да вземете окончателно решение за отпътуване в чужбина.

  • Не се доверявайте на съмнителни обяви в интернет и социалните мрежи и такива, които предлагат много високо заплащане за нискоквалифицирана работа.
  • Много често фирми или конкретни лица, особено в по-малките населени места, търсят работници и обещават нереалистични условия за сезонна или временна работа. Имайте едно наум, ако получите подобно предложение.
  • Проучете внимателно условията на труд, възнаграждение и живот в страната, в която отивате.
  • Посредникът няма право да Ви иска предварителна такса. Проверете дали фирмата има лиценз в сайта на Агенция по заетостта.
  • Подпишете предварително договор на език, който разбирате.
  • Не позволявайте личните Ви документи да бъдат задържани от посредник, работодател или друго лице.
  • Преди да заминете вземете контактите на българското посолство в страната, в която отивате. Винаги може да потърсите съдействие от местната полиция, дори да нямате документи.
  • Ако предварителните обещания се разминават с реалните условия на труд, заплащането е малко, не получавате пари или връщате дълг, страхувате се, тормозят Ви и не може да си тръгнете, незабавно потърсете помощ.

 Кампанията се реализира в партньорство с десетте местни комисии за борба с трафика на хора, Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“,Конфедерация на независимите синдикати в България, КТ „Подкрепа“, както и в партньорство с компанията за комплексни HR услуги JobTiger

Научи повече за проблемите, свързани с явлението „трафик на хора“ на интернет страницата на Националната комисия: www.antitraffic.government.bg

ВАЖНИ КОНТАКТИ:

Единен европейски номер за спешни случаи 112 (напълно безплатен, набира се без код)

Национална комисия за борба с трафика на хора – тел. + 359 2 807 80 50 (работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.), e-mail: office@antitraffic.government.bg

Местни комисии за борба с трафика на хора в градовете:

Благоевград, тел.: + 359 73 86 77 77, e-mail: blagoevgrad@antitraffic.government.bg;

Бургас, тел.: + 359 885 532 692, e-mail: burgas@antitraffic.government.bg;

Варна, тел.: + 359 52 820 748, e-mail: varna@antitraffic.government.bg;

Велико Търново, тел.: + 359 62 619 222, e-mail: vturnovo@antitraffic.government.bg;

Монтана, тел.: + 359 96305 471, e-mail: montana@antitraffic.government.bg;

Пазарджик, тел.: + 359 34 402 241, e-mail: pazardjik@antitraffic.government.bg;

Плевен, тел.: +359 889 789 255, e-mail: pleven@antitraffic.government.bg;

Пловдив, тел.: +359 32 622 136, e-mail: plovdiv@antitraffic.government.bg;

Русе, тел.: + 359 82 841 918, e-mail: ruse@antitraffic.government.bg;

Сливен, тел.: + 359 44 611 336, e-mail: sliven@antitraffic.government.bg

Национална телефонна линия срещу трафика на хора, фондация „Кампания А21“ – 0800 20 100

ИА „Главна инспекция по труда“:

– Гореща телефонна линия – 0700 17 670

– Телефон за сигнали на български граждани, работещи в чужбина (00359) 2 8101 747

Национална телефонна линия срещу трафика на хора, фондация Кампания А21 – 0800 20 100

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) – http://www.knsb-bg.org/; Трудово-правна приемна: 02/ 40 10 427

Страници: 1 2 3 4 5