Подайте сигнал

Потърси помощ! Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация е престъпление

Свържете се с Националната комисия за борба с трафика на хора на тел. 02/ 807 80 50 или сигнализирай тук